Nyheter / Livsmedelskris?

Livsmedelskris?

Den ryska invasionen av Ukraina innebär ett enormt lidande för det ukrainska folket. Kriget riskerar även att få stora konsekvenser för Europas och Sveriges livsmedelsproduktion. Branschorganisationen Livsmedelsföretagen besvarar våra viktigaste frågor ett pressmeddelande.

På kort sikt, hur påverkar kriget i Ukraina den svenska livsmedelsproduktionen?
Genom fortsatta prisökningar på el och gas. Man ser även ökade priser på enstaka råvaror, med de högsta kostnaderna sedan den globala råvarukrisen 2008.  Sveriges livsmedelshandel med Ryssland och Ukraina är begränsad, men kommer ändå att drabbas negativt, på grund av sanktioner, handelsstopp eller svårigheter med betalningstransaktioner.

Vad händer nu med livsmedelskostnaderna?
Kriget trycker nu upp kostnaderna på råvara till nivåer vi inte upplevt sedan den globala råvarukrisen 2008, och däröver. Även sådana varor som det finns gott om i Sverige kommer att påverkas av ökade världsmarknadspriser. En svag svensk krona tynger dessutom ytterligare för svenska förhållanden. Även el, förpackningar och transporter blir dyrare under de omständigheter som nu råder.

Råder det i dagsläget någon brist på livsmedel i Sverige?
Nej. Produktionen av livsmedel pågår som vanligt. Skörden 2021 var något lägre än genomsnittet, men betydligt bättre än efter torkan 2018. Vårbruket 2022 blir viktigare än på mycket länge. Det finns ingen anledning att hamstra livsmedel, men man bör se över sin beredskap, vilket flera har gjort under pandemin.

Hur påverkas livsmedelshandeln av kriget?
Mycket handlar om ökade energipriser och tillgången till olja och gas. Det sätter dagordningen när det gäller prisutvecklingen på flertalet livsmedelsråvaror. Ett annat problem är det globala transportkaoset där containrar och lastbilar hamnar på fel ställen, som förvärras av handelssanktioner och flygförbud.

Ryssland är en stor exportör av gödsel. Vad händer om det flödet stryps?
Gödning är nödvändigt för att skörden per hektar ska vara lika stor som vanligt. Det kommer förr eller senare att påverka världens livsmedelsproduktion. Redan nu efterfrågas gödsel från andra länder. Men om hela EU:s jordbruk simultant skulle efterfråga annan gödning så finns det inte omedelbart tillgängligt i tillräcklig utsträckning.

Vad händer om Ryssland stänger av gasexporten till Europa?
Då blir det på kort sikt oerhörda problem i Europa, där beroendet av rysk gas vuxit under flera år. Förnybara kraftkällor kan inte täcka upp behovet av gas.

Vad kan regeringen göra för att underlätta för svensk livsmedelsproduktion?
Det enklaste är att hålla fast vid livsmedelsstrategin och se till att inte lägga hinder för ökad svensk produktion. Punktskatterna på el och drivmedel gör maten dyrare i varje led. Lantbruket, förädling och distribution ut till kunderna blir dyrare, samtidigt som statens intäkter ökar när priserna stiger.