Nyheter / Livsmedelsstrategin tar sikte på eko och mathantverk

Livsmedelsstrategin tar sikte på eko och mathantverk

Ekologisk mat, vildsvin och mathantverk är högsta prioritet när den tredje handlingsplanen i den nationella livsmedelsstrategin lanseras av regeringen. Livsmedelsstrategin tar sikte på 2030 och omfattar hela kedjan. Del tre innehåller följande satsningar:

1. Uppdrag till Länsstyrelsen Jämtland att driva ett nationellt centrum för mathantverk och småskalig livsmedelsproduktion. Bland annat får Sveriges nationella centrumet för mathantverk, Eldrimner, totalt 20 miljoner kronor under de närmaste två åren.

2. Uppdrag till samordningsfunktionen för EKO att fortsätta sin verksamhet. Totalt får Jordbruksverket 50 miljoner kronor under de närmaste två åren på att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Regeringens mål innebär att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.

3. Satsningen på att underlätta vildsvinsköttets väg från skogen till konsumenten får ytterligare 20 miljoner kronor årligen 2021–2025.

4. Förenklingar av regler och villkor för svenska livsmedelsproducenter. Regeringen satsar 19 miljoner kronor per år 2021–2023 för genomförandet av förenklingspaketet, 16 miljoner kronor årligen 2024–2025 och 11 miljoner kronor per år från och med 2026.

5. Livsmedelsverket får i uppdrag att öka likvärdigheten i livsmedelskontrollen i hela landet.