Nyheter / Livsmedelsverket: Risker för folkhälsan med minskade bufféer

Livsmedelsverket: Risker för folkhälsan med minskade bufféer

Folkhälsan kan påverkas negativt av att de offentliga köken ändrat sitt arbetssätt i spåren av pandemin. Detta enligt Livsmedelsverket och FHM som ligger bakom en ny kartläggning.

För att minska köbildning och hantera sjukfrånvaro i personalen har bufféer och salladsbord i skolor och förskolor många gånger minskats eller tagits bort. Det kan leda till negativa effekter på barnens hälsa. Särskilt för barn från socioekonomiskt sårbara familjer är skollunchen viktig och bidrar till att utjämna skillnader i matvanor och hälsa, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande i dag.
Även seniorerna kan komma att bli lidande. Stängda seniorrestauranger riskerar att öka ensamheten bland äldre som bor hemma, och därmed risken för undernäring, enligt Livsmedelsverket.
Pandemin har emellertid även fått positiva konsekvenser för kökens arbetssätt eftersom den har tydliggjort de offentliga kökens samhällsviktiga roll. Många verksamheter har fått möjlighet att testa, uppdatera och utveckla beredskapsplaner och fokus har riktats mot exempelvis lagerhållning, uteblivna livsmedelsleveranser och personalförsörjning i kris.
Kartläggningen har gjorts genom att verksamheter i 25 kommuner och 4 regioner i landet har fått beskriva hur de offentliga måltidsverksamheterna påverkats av och hanterat pandemin och gäller alltså inte hela landet, understryker Livsmedelsverket.