Nyheter / Malmö testar nattleveranser

Malmö testar nattleveranser

Malmö stad testar nattleveranser med eldrivna fordon, för att minska klimatpåverkan och öka trafiksäkerheten, i samarbete med grossisten.
Det är utvalda skolor och verksamheter inom kommunen som deltar i piloten, en del av Malmös klimatomställning och målet att vara klimatneutrala 2030.
Med start i maj kommer Martin & Servera ges dispens från förbudet att köra tung lastbil nattetid i Malmö.
– Vi ser en tydlig trend att antalet varuleveranser ökar, en utmaning för Malmö och flera andra städer. Att vi nu testar och ser över möjligheten att kunna leverera under dygnets alla timmar beror till stor del på fordonsutvecklingen och el-lastbilens fördelar. El-lastbilen är en stor investering för transportören vilket innebär att fordonet måste rulla fler timmar för att ge lönsamhet, säger Alexander Hjertstedt, Gods- och logistikplanerare, Fastighets- och gatukontoret.
Beslutet grundar sig dels utifrån stadens hållbarhetsmål om att öka andelen klimatneutrala transporter där eldrift är en viktig faktor, dels om ökad trafiksäkerhet vid skolor som bedöms som en hög riskfaktor i samband med leveranser, samt minskad belastning på vägnätet då flest leveranser idag sker under dagtid. Vilka skolor och verksamheter som omfattas av projektet är inte helt klart, men det rör sig om cirka tio skolor och kök inledningsvis.