Nyheter / Måltidskoll med ny app för anhöriga

Måltidskoll med ny app för anhöriga

En app för anhöriga som vill känna sig mer delaktiga i sina närståendes omsorg på boende håller på att testas i Kalmar.

Två av Kalmar kommuns vård- och omsorgsboende är med i pilotprojektet där man ska testa en helt ny omsorgsapp. En viktig del i arbetet är att informera såväl anhöriga som omsorgstagare om aktiviteter i verksamheterna, och därtill hör bland annat måltiderna, skriver Upphandling24.se

I Kalmar kommun vill man hitta ett lättillgängligt sätt för anhöriga att ta del av planerade aktiviteter, matsedlar och nyheter. I appen kan man på ett enkelt sätt samla den informationen på en och samma plats, och med hjälp av personliga inställningar kan man dessutom se till att få information från önskat boende.
– Appen ska minska känslan av avstånd mellan omsorgstagare och deras anhöriga. Vi upplever att det finns ett starkt önskemål av information kring verksamheten på våra vård- och omsorgsboenden bland anhöriga och vi vill gärna göra dem mer delaktiga. Vi behöver följa med i utvecklingen gällande den teknik som finns att tillgå, säger Mia Lindgren, enhetschef för socialt innehåll inom omsorgen till Upphandling24.se.

Om projektet faller väl ut kommer en upphandling av leverantör till omsorgsappen att ske, och därefter kan appen implementeras brett på alla omsorgsförvaltningens vård- och omsorgsboenden.