Nyheter / Mer ekomat i kommunerna

Mer ekomat i kommunerna

Under första halvåret 2019 var 36,8 procent av den mat som Sveriges kommuner upphandlade ekologisk. Det är en ökning med 1,0 procentenheter jämfört med första halvåret 2018, enligt statistik från KRAV.
Enligt handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin ska 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen vara ekologisk till år 2030. Nu upphandlar Sveriges kommuner i genomsnitt 37 procent ekologisk mat.
Statistiken kommer ifrån DKAB som beräknar andelen ekologisk mat i offentlig verksamhet i 149 av Sveriges kommuner.
– Just nu ser vi dock en oroande utveckling i många delar av landet där ekologiskt ifrågasätts av politiker i kommuner och regioner. Exempelvis väntas Lunds kommun i veckan besluta om att stryka sitt mål om ekologisk mat. Lund har verkligen varit i framkant och är den kommun som har högst andel ekologisk och KRAV-certifierad mat till skolor och äldreboenden, hela 84 procent, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.