Nyheter / Nationellt mål ska minska matsvinnet

Nationellt mål ska minska matsvinnet

Sveriges matavfall ska minska med minst 20 viktprocent per person från 2020 till 2025. Dessutom ska andelen livsmedel som når butik och konsument öka. Det beslutade Regeringen i samband med att man satte fyra nya etappmål i arbetet mot en cirkulär ekonomi.
− Det har länge funnits en efterfrågan på ett nationellt mål för minskat matsvinn från både offentliga och privata aktörer i livsmedelskedjan. Det är också något som i den nationella handlingsplanen för minskat matsvinn har identifierats som en förutsättning för att handlingsplanens övriga åtgärder ska bli framgångsrika. Det är därför väldigt glädjande att regeringen nu fattar detta beslut och det är min förhoppning att dessa gemensamma målsättningar ger incitament för både offentliga och privata aktörer att accelerera sitt arbeta för att minska matsvinnet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.
Ytterligare ett mål gäller kommunalt avfall, d v s att mer material ska återvinnas och återanvändas.
Slutligen har regeringen beslutat om nytt etappmål för återanvändning av förpackningar som innebär att andelen återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden ska öka successivt från år 2022 till minst 30 procent år 2030.
Etappmålen är steg på vägen för att nå Riksdagens miljökvalitetsmål samt Generationsmålet.