Nyheter / Eko tappar mark

Eko tappar mark

Ekoförsäljningen i butik har sjunkit igen. Under förra årets andra halvår backade den med 5,4 procent jämfört med året innan.
Över en femårsperiod har ekoförsäljningen trots detta ökat i värde med 13,5 procent. Det skriver Ekologiska Lantbrukarna. 
– Att ekoförsäljningen i dagligvaruhandeln backar vid en jämförelse mellan 2021 och 2020 beror delvis på en pandemirekyl. Det är dock oroande att försäljningen av ekologiskt även minskar med 0,6 procent vid en jämförelse med 2019. Vad vi kan se i andra undersökningar har det inte med ett minskat konsumentintresse att göra. Tvärtom vill allt fler konsumenter göra hållbara val och köpa produkter som bidrar till god djurvälfärd, ökad biologisk mångfald och ett bättre klimat, säger Gunilla Östangård, marknadsutvecklare på Ekologiska Lantbrukarna i en kommentar.
I en annan rapport från i höstas lyfter Ekologiska Lantbrukarna fram att det ofta saknas ekoprodukter i kategorier som ost och glass. Eko kombineras också sällan med andra premiumvärden, förpackningsstorlekar, smaker och fetthalter som konsumenterna efterfrågar.
– Vi kan också konstatera att kampanjerna för ekologiskt minskat från handelns sida. Samtidigt som vi ser vi hur försäljningen av eko ökar när vi aktiverar ekologiska produkter i butik, säger Charlotte Bladh André, VD på Organic Sweden i en kommentar.
Hon berättar att man under hösten drev en ekokampanj i samtliga kedjor i dagligvaruhandeln. I de butiker där kampanjen aktiverades ökade bland annat försäljningen av ekologisk ost med tresiffriga tal.