Nyheter / Nordiska livsmedelsverk kräver sockergranskning

Nordiska livsmedelsverk kräver sockergranskning

En ny granskning av hur socker påverkar hälsan bör göras av den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa. Det anser myndighetscheferna på livsmedelsverken i Sverige, Finland, Danmark, Island och Norge. Orsaken är att det finns ny forskning om sambanden mellan sockerkonsumtion och övervikt och typ-2-diabetes.

Sedan Efsas senaste granskning 2010 har det kommit mycket ny forskning om sambanden mellan sockerkonsumtion och övervikt och typ-2-diabetes, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelanse. Efsas bedömning vid den tidpunkten var att det inte fanns tillräckligt med underlag för att sätta ett referensvärde – maxvärde – för tillsatt socker.

– Ett maxvärde för hur mycket tillsatt socker som är acceptabelt i kosten, som gäller i hela EU skulle vara en styrka, säger Hanna Eneroth, nutritionist vid Livsmedelsverket.

De Nordiska näringsrekommendationerna, NNR, som följs i Sverige rekommenderar redan nu att maximalt tio procent av energin ska komma från tillsatt socker.

– Anledningen till att NNR satt ett maxvärde för tillsatt socker i sina rekommendationer är att man där har tagit med i sin bedömning att hela kosten påverkas till det sämre av att äta mycket tillsatt socker. Man räknar in att det då ofta blir för lite näring och för mycket kalorier, säger Hanna Eneroth.

Efsa kan i sitt arbete inte ta hänsyn till andra faktorer än forskning om sambandet mellan sockerkonsumtion och hälsa. Myndighetscheferna ber därför Efsa undersöka om dessa samband har stärkts i en ny skrivelse.