Nyheter / Ny beredskapshandbok för offentliga kök

Ny beredskapshandbok för offentliga kök

Beredskapshandboken för offentliga måltider är ett stöd för kommuner och regioner som nyligen gavs ut av Livsmedelsverket. Boken kan dels fungera som stöd i eget beredskapsarbete, dels som verktyg för att öka medvetenheten om vad som krävs för att kunna servera måltider i vård, skola och omsorg även under störning eller kris.
Handboken ska underlätta för måltidsorganisationer i kommuner och regioner i deras arbete med att ta fram beredskapsplaner och vänder sig framför allt till chefer för måltidsorganisationer. Med hjälp av vägledning, andras erfarenheter, mallar och checklistor får de stöd i arbetet med att ta fram egna beredskapsplaner för måltidsverksamheten.