Nyheter / Ny guide ska få patienter att välja vegetariskt

Ny guide ska få patienter att välja vegetariskt

De flesta stora branschorganisationer, bland annat Livsmedelsverket, är i dag överens om att vi borde äta en mer växtbaserad kost än de flesta av oss gör. Men att faktiskt få patienter och vårdtagare att äta så kan vara svårare än man tror.

En ny guide har nu publicerats i tidskriften The Permanente Journal som förklarar hur man bäst kan uppmuntra till att förändra kosten, skriver Läkare för Framtiden som tydligt förespråkar en helt växtbaserad kost.

Guiden riktar sig till vårdpersonal men kan också användas av andra som arbetar med mat inom vården. I sex steg beskrivs hur man kan arbeta för att skapa en dialog med patienterna om näring och ge dem den information de behöver för att göra kosten mer eller helt vegetarisk. En central del för att förändra kosten är att ge optimistisk, enkel och återkommande vägledning.

Guiden föreslår bland annat att man till en början ska komma med förslag som är lätta att genomföra istället för drastiska förändringar som kan kännas överväldigande. Några exempel som nämns är att:

– Äta färglada grönsaker vid minst två mål om dagen.

– Minska sin konsumtion av rött kött till en gång i veckan.

– Sikta på att äta fullkorn istället raffinerade spannmålsprodukter som vitt bröd och pasta.

– Försöka äta en måltid helt bestående av vegetabilier och därefter försöka sig på en hel dag med vegetarisk mat.

Man ska också undervisa patienterna om riskerna som kopplas samman med ett för stort intag av socker, rött kött och charkprodukter samtidigt som man lyfter fram fördelarna med en växtbaserad kost.

Utöver detta ska man erbjuda undervisning till personen man vill uppmuntra till kostförändringar som de kan läsa när de är ensamma. Man kan även erbjuda matlagningskurser i hemmet.

Kontinuitet och uppföljning är viktigt, särskilt eftersom motivationen lätt kan försvinna när man försöker ändra sina kostvanor. Det är viktigt att visa personen stöd och stötta den som vill förändra sin kost.