Nyheter / Nya medlemmar i KRAV:s styrelse

Nya medlemmar i KRAV:s styrelse

Kai Gyllström på Arla Sverige, Erika Olsson på Ekologiska Lantbrukarna och Cecilia Ryegård på Agrovektor är nya ledamöter i KRAVs styrelse.
– Det händer mycket i vår omvärld just nu och vi ser ökade kostnader för lantbrukare och stigande livsmedelspriser. Att hantera de här utmaningarna är viktiga frågor för styrelsen. Vi ser att KRAV-certifierade producenter och KRAV har en viktig roll i att hitta lösningar framåt, säger Linus Källander., säger Linus Källander, styrelseordförande i KRAV.