Nyheter / Nya siffror från WWF: Svenskarna behöver 4,2 jordklot

Nya siffror från WWF: Svenskarna behöver 4,2 jordklot

Svenskarna lever som att det fanns 4,2 jordklot en ökning från 3,7 jordklot, på bara två år, visar Världsnaturfondens (WWF) Living planet-rapport. Maten utgör hela 32 procent av vårt ekologiska fotavtryck.

Maten utgör den största delen av Sveriges ekologiska avtryck, följt av resor och varukonsumtion. WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén säger att en del av problemet är svenskarnas höga import av produkter som framställts med fossil energi.

– Sverige och svenskarna är duktiga på många sätt, vi har kommit långt i vår omställning i energiproduktionen, även om det finns mycket kvar att göra, och vi har en långt gången teknik, kännedom och förståelse för hållbarhetsfrågorna, men det pratas inte mycket om påverkan genom konsumtion av varor som produceras på ett ohållbart sätt, säger Wirtén till TT.

Han vill inte komma med pekpinnar, men tycker att svenskarna kan fundera över ett mer ekologiskt aktieinnehav och uppvärmning av bostaden, och en minskad konsumtion av importerat kött.

– Om vi avverkar en skog med hög biologisk mångfald och ersätter den med en animalieproduktion med kött, är det ett ineffektivt sätt att producera protein, och vi förstör också stora biologiska värden. Om vi i stället kunde äta ett bättre producerat protein så skulle kanske skogen få stå kvar.

Konsumtionen och utsläppen har inneburit att bestånden av fåglar, däggdjur, amfibier, reptiler och fiskar har minskat med 58 procent sedan 1970, jämfört med 52 procent för två år sedan.
Här är vårt ekologiska fotavtrycks beståndsdelar (i procent):
Mat 32
Resor 29
Varor 18
Boende 12
Tjänster 9