Nyheter / Nytt stöd för LSS-måltidspersonal

Nytt stöd för LSS-måltidspersonal

För att underlätta för stödpersonal och chefer i LSS-omsorgen att stötta personer med intellektuell funktionsnedsättning till bättre matvanor, har Livsmedelverket nu skrivit om och förtydligat websidorna som handlar om mat och måltider i gruppbostäder. Sidorna hittar du här!

Alla vuxna människor har rätt att bestämma hur de vill leva sitt liv och det inkluderar självklart också människor i grupp- och servicebostad samt i daglig verksamhet. Men att ha en intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning kan göra det svårare att förstå konsekvenser av olika livsstilsval. Därför kan individen behöva hjälp att göra hälsosamma val, skriver Livsmedelsverket.

Detta är bakgrunden till de nya websidorna för mat och måltider i gruppbostäder, främst med fokus på personer med intellektuell funktionsnedsättning samt vissa autismspektrumtillstånd.

Nytt är bland annat att man lagt till en sida om utbildning med kunskap för stödpersonal och chefer. På utbildningssidan visas olika broschyrer, där finns öven en länk till Livsmedelsverket och Socialstyrelsens webbutbildning om matvanor samt filmen från webbinariet Mat som friskfaktor, som Livsmedelverket höll för stödpersonal 2020.

För dig som arbetar med frågor om matvanor kopplat till LSS verksamheter har Livsmedelsverket ett nätverk som kretsar kring mat och måltider i LSS verksamheter. Nästa vecka, den 26 mars, hålls en nätverksträff.