Nyheter / Oatly begär granskning av skolmjölk

Oatly begär granskning av skolmjölk

I dag, på den internationella skolmjölksdagen, begär Oatly att Konkurrensverket granskar EU:s skolmjölksstöd via ett pressmeddelande.
– Skolmjölksstödet är en omodern företeelse som innebär en otillåten snedvridning av konkurrensen på bekostnad av klimatet. Dessutom begränsar det elevernas möjligheter att själva bestämma, kommenterar Toni Petersson, vd på Oatly.

– EU:s skolmjölksstöd konserverar en ohållbar norm som motverkar klimatmålen och snedvrider konkurrensen. Det gynnar animalisk jordbruksproduktion framför vegetabilisk, trots att forskning tydligt pekar på att vi behöver ställa om för att klara klimatutmaningen. Att skolmjölksstödet dessutom villkoras med krav på skolan att göra reklam för mjölk är orimligt, tycker Toni Petersson.

En undersökning som Oatly tagit fram med hjälp av Inizio visar att 74 % av landets kostchefer kräver intyg från läkare, skolsköterska eller målsman/lärare för att elever ska kunna få dricka ett vegetabiliskt alternativ till skollunchen.

– Vi tycker att det är både märkligt och otidsenligt att det ska krävas ett intyg för att man som skolelev ska kunna välja klimatsmart kost, särskilt när kosten spelar så stor roll vad gäller utsläpp av växthusgaser, påpekar Toni Petersson.

Skolmjölksstödet uppgår till 1,80 kr per liter och betalas ut av EU genom Jordbruksverket. Skolor som erhåller stödet måste också sätta upp en plansch som ska vara väl synlig. Den är framtagen av EU och tar upp skolmjölksstödet samt informerar om mjölkens hälsofördelar.