Nyheter / Ökat intresse för offentliga upphandlingar

Ökat intresse för offentliga upphandlingar

Intresset för att delta i kommunernas upphandlingar har ökat, visar ny statistik. Pris har blivit vanligare som tilldelningsgrund.
För tredje året i rad ökar antalet anbud som kommer in i upphandlingar. I genomsnitt var det 4,5 anbudsgivare per upphandling 2019, jämfört med 4,3 året innan. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket som publiceras i dag, torsdag.
En annan trend är att det blir vanligare med pris som tilldelningsgrund. År 2017 användes pris som tilldelningsgrund i 48 procent av upphandlingarna. År 2019 var det 60 procent. I 40 procent av upphandlingar användes tilldelningsgrunden ”bästa förhållande mellan pris och kvalitet”. Tilldelningsgrunden pris ska dock inte tolkas som att det inte ställs några krav på kvalitet, skriver Upphandlingsmyndigheten i ett pressmeddelande.
Varje år görs över 18 000 annonserade offentliga upphandlingar i Sverige. Det sammanlagda värdet av de inköp som omfattas av upphandlingsreglerna uppgick 2018 till 782 miljarder kronor. Sju av tio upphandlingar görs av kommunerna.
Regionernas upphandlingar hade år 2019 i genomsnitt 5,3 anbudsgivare. Det är en liten minskning från 5,4 året innan.