Nyheter / Örebro kommun KRAV-certifierar 45 skolkök

Örebro kommun KRAV-certifierar 45 skolkök

Från och med nu kommer samtliga 16 700 elever på kommunala grund- och gymnasieskolor i Örebro att att äta sin lunch i KRAV-certifierade skolrestauranger.
Bland de tuffa hållbarhetskrav kommunen har ställt på sig själv, ingår att andelen ekologisk mat ska ligga på 80 procent år 2018, samt att matsvinnet ska halveras innan 2020.
Totalt har 45 skolkök i Örebro kommun KRAV-certifierats. 25 av dem gick direkt in på nivå två, vilket innebär att minst 50 % av det totala inköpsvärdet består av KRAV-godkänd råvara.