Nyheter / Östersjöfisket MSC-certifieras

Östersjöfisket MSC-certifieras

Fisket av sill, strömming och skarpsill i nästan hela Östersjön certifieras som hållbart. Det betyder att fisket klarat MSC:s standard, där bestånden är livskraftiga och fångstmetoden medför minimal inverkan på havsmiljön.
Fisket motsvarade 67 procent av hela Sveriges fisk- och skaldjursfångst under 2019. För att behålla certifieringen måste fisket vid de årliga kontrollerna fortsatt visa att de inte fångar den utrotningshotade tumlaren. Utöver Sverige ingår även Danmark, Tyskland och Estland i det certifierade fisket.
– Vi är väldigt glada att detta fiske nu kan välkomnas in i vårt program och samtidigt fortsätter bidra med information som visar att det är hållbart, vilket är positivt för livet i Östersjön, säger Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Östersjöregionen och Skandinavien.
Livsmedelsverket har också på grund av dioxinhalterna i Östersjösill utfärdat kostråd som är speciellt viktiga för barn/unga och kvinnor i barnafödande ålder.