Nyheter / Personligare sjukhusmåltider på gång

Personligare sjukhusmåltider på gång

Personcentrerade måltider på Sveriges sjukhus är målet när Livsmedelsverket nu dragit igång arbetet med att uppdatera sina rekommendationer kring sjukhusmåltiderna. Den senaste revideringen gjordes 2014 och de nya råden släpps 2020. Motsvarande uppdateringar har redan gjorts av de generella kostråden, samt råden riktade till äldreomsorg, förskola och skola.

Målet med revideringen är enligt Livsmedelsverket att kunna ge ett bra stöd till såväl beslutsfattare som verksamhetsutvecklare, måltidschefer, vårdpersonal, sjukhusledning och kökspersonal kring hur man kan arbeta för bra måltider på sjukhus med patienten i centrum.
”I ett vårdlandskap där man går i riktningen för en ökad personcentrerad vård så ser vi det som en nödvändighet att måltiderna på sjukhus hänger på. Personcentrerade måltider som hamnar i magen och som följs upp tror vi kommer att ge måltiderna på sjukhus en högre status och även ge måltiden en möjlighet att räknas som en viktig del av vården. Mat är faktiskt medicin för många”, menar Livsmedelsverket.

En hel del hinder finns dock när det gäller att genomföra förändringarna. Enligt en förstudie som gjordes i höstas, använder cirka 80 procent av landets tillfrågade regioner fortfarande sig av grundkosterna, trots att de togs bort från myndigheternas rekommendationer redan för två år sedan. Matsvinns- och ekomätningar görs på en rad olika sätt och uppföljningar av hur mycket mat som hamnar i magen, dvs. av näringsintaget, är så gott som obefintliga.Från måltidsorganisationernas håll upplever man brister när det kommer till ansvar för hela måltidskedjan. Oklara ansvarsfördelningar och bristfälligt samarbete med vården bidrar till detta. Man saknar också forum för strategiska måltidsfrågor inom sjukhusverksamheterna.