Nyheter / Politiker i Helsingborg vill hjälpa äldre beställa mat på nätet

Politiker i Helsingborg vill hjälpa äldre beställa mat på nätet

Lena Östholm-Munkberg (MP) vill att Helsingborg satsar på stöd till äldre så att de själva kan beställa mat på nätet som sedan levereras hem till dörren.

Östholm-Munkberg (MP), ledamot i vård- och omsorgsnämnden vill att hemservicepersonal ska hjälpa äldre att kolla matsortiment på nätet och beställa direkt från butiker som kör hem varorna. Med det ser hon flera fördelar som att äldre kan få se hela matutbudet och att det kan öka matlusten. Dessutom kan de äldre beställa tillagade måltider som inte kommer från frysdisken från flera butiker. En annan fördel är att det ger en gemenskap att sitta och beställa mat tillsammans med hemtjänstpersonalen. Det säger Lena Östholm-Munkberg till HD.

Hon tillägger att det blir allt viktigare att ha en god och effektiv arbetsmiljö för vårdpersonalen i takt med att andelen äldre i befolkningen blir fler samtidigt som det är svårt att rekrytera till vård- och omsorg.

Ännu har inte Lena Östholm-Munkbergs tankar landat i ett konkret förslag till vård- och omsorgsnämnden. Men det är något hon kommer att börja jobba för nu. Ett liknande upplägg ska redan ha införts i Borås, där personalen tar med sig en surfplatta till de som inte har tillräckligt digital utrustning i hemmet.

För oppositionen i nämnden sitter Christel Håkansson (S) som andra vice ordförande. Hon välkomnar alla idéer om att förbättra matsituationen för äldre, men påpekar att förändringar måste tänkas igenom så att de är lagligt genomförbara.

– Jag vill inte förkasta hennes förslag men jag vet sedan tidigare att kommunanställda inte aktivt får föreslå var någon ska handla. En butik eller leverantör skulle kunna gynnas på ett sätt som inte är riktigt. Så man måste fundera på hur det ska genomföras, det kanske inte är helt enkelt, säger hon till HD och tillägger att mat ofta är ett stort problem inom äldreomsorgen. Att gamla är undernärda är inte helt ovanligt och både matkvalitet och sociala faktorer kan ligga bakom.