Nyheter / Robotteknik som hjälpmedel för äldre

Robotteknik som hjälpmedel för äldre

Undernäring som ett resultat av svårigheter att äta är ett stort problem bland äldre. På Karlstads universitet pågår forskning som handlar om att genom robotteknik ta fram hjälpmedel för äldre med nedsatt funktion i armar eller händer. Forskningen sker i samverkan med företag och forskare i Sverige och Japan.

– Projektet ska ta fram hjälpmedel som syftar till att minska undernäring och öka självständighet för äldre och personer med funktionsnedsättningar, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik vid Karlstads universitet.

Japan och Sverige delar ett positivt synsätt på teknik samt utmaningen med en åldrande befolkning. Men det finns även saker som skiljer, som seder vid måltiden och uppläggning av mat och inte minst bestick. Målet är att med ett tvärvetenskapligt och gränsöverskridande samarbete utveckla produkter som fungerar bra.

– Användarcentrerad design och problemdriven utveckling kommer vara en röd tråd genom projektet, så vi börjar med användartester av den befintliga produkten i Japan och Sverige. Med ett visionsystem samlar vi in data om hela måltiden. Utifrån vad vi lärt oss i användartesterna utvecklar vi sedan lämpliga prototyper av multigreppverktyg, säger Jorge Solis.

Projektet syftar till att minska undernäring bland äldre genom att samla data om matintag.
– Det är viktigt att utgå från användaren och veta vad användaren tycker är positivt, negativt och enkelt eller svårt när det rör ny teknik. Målet är att utveckla något som är värt att använda för äldre personer som är ovana med teknik, säger Ann-Louise Lindborg.

– Med större kunskap hoppas vi att den äldre, anhöriga och samhället kan ge tillräcklig hjälp för att motverka undernäring. Projektet syftar även till att öka självständigheten för personer med funktionsnedsättning i händer eller armar genom att öka användningsområdet för ett äthjälpmedel, säger Jorge Solis.

 

Bild: Kim Tömänen