Nyheter / Så ska Sverige bli världens bästa matland

Så ska Sverige bli världens bästa matland

Hur kan Sverige bli världens bästa matland? Jo, delvis genom att snegla på andra som har lyckats! Det menar i alla fall branschorganisationen Livsmedelsföretagen som i dag släpper rapporten ”Goda exempel – Framgångsrecepten från några av världens bästa matländer och livsmedelsföretag”. I rapporten ges ”recepten” bakom Danmarks stora livsmedelsexport, Ben & Jerry’s unika hållbarhetsarbete, Hollands och Nestlés världsledande livsmedelsforskning, Champagnes starka varumärke och Irlands framgångsrika livsmedelsstrategi.

Sveriges livsmedelsindustri sysselsätter idag cirka 50 000 personer, omsätter över 185 miljarder kronor, exporterar för cirka 50 miljarder kronor och utgör landets tredje största industri. Samtidigt kämpar en stor del av de svenska livsmedelsproducenterna med låg lönsamhet trots att Sverige befinner sig i en stark högkonjunktur, skriver Livsmedelsföretagen i ett pressmeddelande. Jämfört med exempelvis IT- och bilindustrin görs det inom matbranschen bara blygsamma satsningar på forskning och utveckling samt att hitta nya exportmarknader. Förhållandevis få svenska livsmedelsföretag lyckas idag ta klivet från litet till stort vilket innebär att industrin som helhet präglas av låg tillväxt och outnyttjad potential.

– Jag har jobbat med livsmedel i över 20 år och vet vilken fantastisk potential den här industrin har. Därför är det så frustrerande att se hur företagen kämpar utan att riktigt komma någonstans, och det vill vi göra någonting åt. Med den här rapporten vill vi visa svenska företag, politiker och myndigheter vad som är möjligt med rätt sorts satsningar, tätare samarbete och politisk uthållighet. Mycket av det som har gjorts av de goda exemplen vi lyfter fram kan vi stjäla rakt av och använda för att utveckla den svenska livsmedelsindustrin, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

Här är några av de framgångsexempel som Livsmedelsföretagen vill att Sverige lär sig av och som listas i rapporten:

Champagne: Ett unikt region- och varumärkesbyggande som pågått framgångsrikt i 300 år, trots revolutioner, världskrig och ständiga varumärkesintrång.
Irland: Den gröna ön är idag ett av världens främsta mat- och dryckesländer, till stor del tack vare ett långsiktigt strategiskt arbete med hela livsmedelssektorn.
Danmark: Den danska livsmedelssektorn står för 17% av landets totala export, att jämföra med 4% för Sverige. Ett tätt samarbete mellan stat och näringsliv är en av framgångsfaktorerna.
Ben & Jerry’s: Den amerikanska glassproducenten har byggt ett världsberömt varumärke på sitt utpräglade arbete med hållbarhet och socialt ansvarstagande.
Nestlé: Med 5000 forskare utspridda på 39 FoU-enheter globalt är Nestlé en av världens största forskningsaktörer. Och forskningen får ta den tid den tar, ibland årtionden.
Holland: Genom att samla all livsmedelsforskning har Holland skapat ett livsmedelskluster som inte bara drar till sig världens bästa forskare utan även företag som vill utnyttja deras expertis.

– Det säger sig självt att vissa av de här framgångsfaktorerna är svårare att kopiera än andra, Champagnes 300-åriga historia och koppling till det franska kungahuset till exempel. Men andra saker borde Sverige ta efter direkt, och jag tänker till att börja med på hur Irland och Danmark arbetar med att sälja in sina livsmedel till nya, utländska marknader. Vår försiktiga bedömning är att med rätt sorts satsningar kan den svenska livsmedelsexporten till år 2025 fördubblas till 100 miljarder kr och 10–15000 nya jobb skapas. Det skulle ta oss en bra bit på vägen mot att bli ett av världens främsta mat- och dryckesländer, en position som Sverige har alla förutsättningar att uppnå, säger Björn Hellman i pressmeddelandet.