Nyheter / Sill- och laxfisket bör öka i Östersjön – men undvik att äta fångsten!

Sill- och laxfisket bör öka i Östersjön – men undvik att äta fångsten!

Fiska mindre torsk, men mer sill, skarpsill och lax. Så ser forskarnas råd om fisket i Östersjön ut inför nästa år, rapporterar TT.

Rådet går därmed tvärt emot Livsmedelsverkets rekommendationer som kom i går. Här meddelas att barn och unga kvinnor inte bör äta strömming, alltså östersjösill, oftare än några gånger per år eftersom den innehåller höga halter miljögifter. Vuxna män och kvinnor som passerat barnafödande ålder kan däremot äta fisken en gång i veckan, enligt Livsmedelsverket. Även vildfångad lax från Östersjön har högre halter av dioxin och PCB än vad som är tillåtet inom EU.

Det är det internationella havsforskningsrådet (Ices) som rekommenderar att fisket av skarpsill ökar med så mycket som 55 procent. Sillfisket kan också öka i de flesta delar av Östersjön, och detsamma gäller fisket efter lax.

Ice vill däremot att torskfisket ska minska kraftigt, eftersom bestånden i Östersjön visar en sjunkande trend, uppger Havs- och vattenmyndigheten. Ur hälsosynvinkel är torsken emellertid säker, enligt Livsmedelsverket.

Ices rekommendationer ligger till grund för höstens internationella förhandlingar om fiskekvoterna i Östersjön.