Nyheter / Skakigt på ekomarknaden

Skakigt på ekomarknaden

Den ekologiska marknaden i Sverige växte med 2,5 procentenheter under 2022. I de offentliga köken ligger ekoandelen stabilt, men försäljningsvärdet har ökat rejält på grund av prisuppgångarna.
Detta enligt Ekologiska Årsrapporten som ger en samlad bild av marknaden för ekologisk mat och dryck i Sverige.
Även när det gäller gårdsförsäljning från bonde direkt till konsument märks en positiv trend för ekologiskt, men på systemet minskade den ekologiska försäljningen något i värde under 2022.
I dagligvaruhandeln minskade den ekologiska försäljningen rejält, både när det gäller marknadsandel och försäljningsvärde. Raset inom handeln beror dels på pandemin, dels på högre matpriser, och kan enligt en prognos medföra att den ekologiskt brukade jordbruksarealen fortsätter att minska.
– Alla har varit så upptagna av matpriserna under 2022, så fördelarna med ekologisk mat har kommit i skymundan, säger Emma Rung, vd på KRAV.
Bakom Ekologiska Årsrapporten står Organic Sweden och Ekologiska Lantbrukarna i samarbete med Krav och Ekomatcentrum.