Nyheter / Skarp kritik till Danmark från WHO

Skarp kritik till Danmark från WHO

Dansk radio rapporterar om världshälsoorganisationen WHO:s skarpa kritik mot den danska regeringen. WHO anser att Danmark går ifrån riktlinjerna för att motverka antibiotikaresistens när de använder sig av läkemedel i lantbruket. Det gäller främst antibiotika som ges till grisar inom köttproduktion.

WHO menar att de danska riktlinjerna för antibiotika bryter mot WHO:s arbete mot att bekämpa antibiotikaresistens och att man istället prioriterar lantbruket.

– När jag tittar på den danska listan så står den i direkt konflikt med både WHO:s rekommendationer och min egen kliniska erfarenhet, säger Peter Collignon, ordförande i WHO:s expertkommitté för antibiotikaresistens och professor i mikrobiologi, till dr.dk.

48 procent av den antibiotika som gavs till grisar i Danmark 2015 innehöll de listade sorterna som enligt WHO inte ska användas inom lantbruket. Den danska livsmedelsministern Esben Lunde Larsen menar att regeringen har tagit hänsyn till flera parametrar och inte enbart WHO:s riklinjer när man tagit beslut kring användandet av antibiotika.

Antibiotika är kritisk i behandling av människor och därför arbetar WHO mot att minska användandet av antibiotika i lantbruk för att undkomma antibiotikaresistens.