Nyheter / Skolan avgörande för barns rörelse

Skolan avgörande för barns rörelse

Mer än hälften av barns och ungdomars fysiska aktivitet äger rum under skoltid, enligt en ny studie från Karolinska Institutet och Livsmedelsverket. Barn och unga behöver röra på sig minst 60 minuter varje dag, men bara en av tre ungdomar rör på sig tillräckligt. Så här i corona-tider är det särskilt viktigt att både skola och föräldrar uppmuntrar elever som sitter hemma och pluggar att röra på sig, enligt Livsmedelsverket.

Studien, som publicerats i Acta Paediatrica, bygger på data som samlats in från 3000 tjejer och killar från hela Sverige och som deltog i Livsmedelsverkets matvaneundersökning Riksmaten ungdom 2016–2017. Detta är den största undersökningen av ungas rörelsevanor hittills i Sverige där fysisk aktivitet har mätts objektivt, med rörelsemätare.

– Skolans betydelse för barns och ungdomars fysiska aktivitet är extra viktig att lyfta fram i dessa tider, då gymnasieelever studerar på distans och även många i grundskolan är hemma. Då gäller det att ändå komma ut och röra på sig – det är viktigt för hälsan på både kort och lång sikt, säger Anna Karin Lindroos, nutritionist på Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

43 procent av killarna och 23 procent av tjejerna är tillräckligt fysiskt aktiva, det vill säga rör på sig minst 60 minuter varje dag i måttlig till hög intensitet. Måttlig intensitet innebär en viss ökning av puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning. Nära hälften av barnen i årskurs 5 når rekommendationen jämfört med bara en fjärdedel av ungdomarna på gymnasiet. Minst rör sig tjejer på gymnasiet, enligt studien.