Nyheter / Skolorna allt vego-vänligare

Skolorna allt vego-vänligare

Sju av tio kommuner upplever att intresset för vegetarisk skolmat har ökat under de senaste tre åren, 4 av 5 kommuner erbjuder minst ett vegetariskt alternativ i skolan varje dag och 60 procent av skolorna har en vegetarisk dag i veckan. Det visar en ny undersökning från Orkla om skolmat och klimat.

– Allt fler forskningsrön och artiklar visar hur växtbaserad kost minskar risken för hjärtsjukdomar. Det är så glädjande att se att eleverna i allt högre utsträckning efterfrågar växtbaserat och att allt fler kommuner lägger mer vikt på detta. Vi behöver äta mer vegetariskt, både för hälsan och miljön, säger Mai-Lis Hellenius, professor och läkare vid Karolinska Institutet.

Klimatet är, enligt Orklas undersökning, det vanligaste skälet till att skolor serverar vegetarisk mat, följt av hälsan. Undersökningen visar också att sju av tio svenska kommuner har en måltidspolicy som tar hänsyn till måltidens klimatpåverkan.
Andelen skolor som har mål eller policys för hur mycket växtbaserad mat som ska serveras i skolan har på ett år ökat från 29 till 37 procent.

Ett sätt att få eleverna att i högre utsträckning välja växtbaserad mat är att utbilda skolkockarna och måltidspersonalen, vilket 75 procent av kommunerna gjort under det senaste året. Vissa skolor jobbar även med så kallad ”nudging”, exempelvis genom att erbjuda det vegetariska alternativet först i serveringsdiskarna eller med hur rätterna namnges, skriver Orkla i ett pressmeddelande.
Besök nyhetsrummet