Nyheter / SKR vill kunna isolera dementa

SKR vill kunna isolera dementa

Demenssjuka personer med covid-19 riskerar att smitta andra på särskilda boenden, men enligt lag får de inte hållas isolerade. Det vill Sveriges kommuner och regioner (SKR) ändra på i coronakrisen.
Flera kommuner vittnar enligt SKR om samma problematik: demenssjuka coronasmittade personer som går omkring på särskilda boenden.
– Även om man försöker så långt det går att låta personer som är smittade vara i sina egna lägenheter så öppnar de dörren och går ut – och smittar andra på boendet, säger Greger Bengtsson, samordnare för äldrevården på SKR, till TT.
Enligt smittskyddslagen kan en person som bär på en allmänfarlig sjukdom isoleras under vissa förutsättningar, exempelvis om hen inte är beredd eller i stånd att frivilligt följa vissa åtgärder. Beslut om isolering får bara fattas om det finns en påtaglig risk att andra människor kan smittas, och det är förvaltningsrätten som tar beslut efter ansökan från smittskyddsläkare, och bara på vårdinrättningar som drivs av regioner, såsom sjukhus. Därför begär SKR en tillfällig ändring av lagstiftningen, för att begränsa smittan inom demensvården. Man vill ge möjlighet för smittskyddsläkare, som en nödåtgärd, kunna isolera personer på särskilda boenden för äldre.