Nyheter / Sollefteå kommun köper jordbruk

Sollefteå kommun köper jordbruk

För att öka andelen närproducerade råvaror har Sollefteå kommun tagit till ett förmodligen helt nytt grepp i måltidssverige: De har köpt i sig hos en odlare i trakten.

Sollefteå Kommun har som politiskt mål att öka andelen lokalproducerat på skolor och i äldreboenden. Kommunens senaste drag är att teckna avtal med lokala Nyttogården om att bli andelsägare i odlingen. Det innebär att kommunen är garanterad produktionen från den andel av odlingsmarken som kommunen köper.

Odlingen kommer även att användas i den pedagogiska verksamheten. Tanken är att skol- och förskolebarn ska göra utflykter där de kan plocka bär och skörda grönsaker för att lära sig mer om varifrån maten kommer.

Alla måltidschefer som försökt öka andelen närproducerad råvara vet hur komplicerat det är. Så även Jonny Ohlsson, kostchef i Sollefteå. Till Sollefteå Allehanda säger han att han ”jobbat hårt” för att ge lokala jordbrukare och livsmedelsproducenter möjlighet att leverera till kommunen. I våras genomfördes en mindre upphandling, tillsammans med Kramfors kommun, allt för att ge de lokala småproducenterna en chans.

Men trots möten, dialoger och ändrade upphandlingsunderlag så kom inga anbud, skriver Sollefteå Allehanda. Jonny Ohlsson misströstade, och kom sedan på idén att gå in som andelsjordbrukare.

– Kommunen kan inte driva ett eget jordbruk. Men så här kan vi göra, säger han till Sollefteå Allehanda.

Avtalet med Nyttogården sträcker sig över två år. Som andelsägare är kommunen garanterade produktion av råvaror från den andel odlingsmark man betalar för, cirka 1500 radmeter. Målet är att få högkvalitativa råvaror som kål, rotsaker, baljväxter, örter sallad med mera. Dessutom ges kommunen som andelsägare också möjlighet till självplock av en del bär och frukt.

Den totala kostnaden för andelarna är 125 000 kronor i år och lika mycket nästa år.

Avtalet med nyttogården i Resele gjordes i en så kallad direktupphandling. Om det skulle etableras fler större andelsjordbruk i kommunen så kommer upphandlingen att konkurrensutsättas.

Utöver detta kommer man att fortsätta arbetet med att få fler lokal leverantörer att lägga in anbud, säger Jonny Olsson till Sollefteå Allehanda.

(Fotot är från Nyttogårdens Facebook-sida och föreställer bondbönor)