Nyheter / Stöd till föräldrar ger bättre matvanor hos överviktiga barn

Stöd till föräldrar ger bättre matvanor hos överviktiga barn

Stödprogram för föräldrar i områden med de största behoven kan vara ett effektivt sätt att påverka matvanorna hos överviktiga barn, enligt en färsk, svensk studie.
Även om skolornas insatser för att främja rörelse och sunda matvanor spelar en viktig roll när det gäller att främja goda matvanor och fysisk aktivet, behövs mer kunskap om hur man involverar barnens föräldrar för att minska ojämlikheten i samhället. Detta var bakgrunden till projektet ”En frisk skolstart”, ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms läns landsting. Studien genomfördes i Stockholmsregionen, i områden med låg socioekonomisk status där övervikt och fetma är vanligast förekommande i Sverige, genom att forskarna jämförde 16 förskoleklasser som deltog i projektet med 15 som inte deltog.
Under sex månader fick föräldrarna hälsoinformation att läsa och två motivationsintervjuer. I skolorna genomfördes tio klassrumsaktiviteter med barnen, som fick även fick göra hemuppgifter tillsammans med föräldrarna.
Resultatet av projektet, som publicerades i International Journal of Behavioural Nutrition and Physical Activity, blev en påtaglig minskning av konsumtionen av onyttig mat och dryck som snacks, glass, kakor, läsk och juice. De barn som led av fetma vid projektets början fick också en lägre BMI.
Vid uppföljningen fem månader efter att projektet avslutats kunde man konstatera att de sundare matvanorna hade hållit i sig, men att den fysiska aktiviteten inte hade ökat, dock hade barnen redan tidigare rört sig mycket.