Nyheter / Större risk för listeria när mat utsätts för ljus

Större risk för listeria när mat utsätts för ljus

Den matburna listeriabakterien är en allvarlig hälsorisk för gravida och personer med nedsatt immunförsvar. I en avhandling vid Umeå universitet beskrivs hur bakterien reagerar på ljus genom att aktivera försvarsmekanismer. Upptäckten kan i framtiden komma att bli användbar inom matindustrin för att förhindra spridning av bakterien. I avhandlingen beskrivs även upptäckten av två nya molekyler som bekämpar listeriabakteriens sjukdomsframkallande förmåga.
Listeriabakterien är vanlig i naturen men kan ibland sprida sig till mat, och då främst opastöriserade mejeriprodukter och smörgåspålägg. Den kan även växa i mat som förvaras i kylskåp och om smittad mat äts utan att ha blivit ordentligt upphettad kan bakterien orsaka infektioner som i enstaka fall får dödlig utgång.