Nyheter / Storsatsning på mat i offentlig sektor

Storsatsning på mat i offentlig sektor

Nu har Måltid Sverige startat. Organisationen ska stärka den offentliga måltiden genom regionalt partnerskap genom att öka nyttan och effekten av skattefinansierade offentliga måltider inom vård, skola, omsorg.

Västra Götalandsregionen har tagit initiativet och tillsammans med Region Halland och Landstinget Sörmland finansierar de etableringen. De tror att man genom att öka nyttan och effekten av de offentliga måltider kan skapa samhällsvinster.

– Vi vill utveckla den offentliga måltidens kvalitet och status genom att arbeta med kompetensförsörjning, forskning och innovation, säger Maria Helmersson som arbetar på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och projektleder Måltid Sverige.

En ägargrupp har bildats med representanter för offentliga måltider i Västra Götalandsregionen, Region Halland och Landstinget i Sörmland. 28 november ägde det första medlemsmötet rum i Katrineholm.

– Representanterna kommer både från måltidsverksamheter i kommunerna och från sjukvården. Det gör att vi har ett helhetsperspektiv. Måltid Sverige ska fånga upp gemensamma behov och fungera som en gemensam röst för offentliga måltidsorganisationer, säger Maria Helmersson.

Marianne Backrud-Hagberg vid Landstinget Sörmland uppskattar möjligheten att tillsammans utveckla de offentliga måltiderna i Sverige.

– Det här är en chans som vi inte får missa! säger hon.

Även Eva Nolenstam från Region Halland ser nyttan av att vara med:

– Det är viktigt att vi kan ta del av den forskning som kan gagna oss. Det är också viktigt att vi samarbetar kring utveckling av de offentliga måltiderna.

Att sprida goda exempel och lyckade arbetsmetoder är centralt för Måltid Sverige. Ett konkret exempel är att man nu planerar för att den uppskattade årliga konferensen Måltidens Mervärde i Vara ska växa och även genomföras i fler regioner.

– Vi ska också vara en länk mellan forskning och de som dagligen arbetar med att producera måltider, säger Maria Helmersson, som välkomnar fler regioner och län att bli partners och delaktiga i Måltid Sverige.