Nyheter / Stort sjukdomsutbrott hos skolanställda i Luleå

Stort sjukdomsutbrott hos skolanställda i Luleå

Ett 40-tal anställda på skolor och förskolor i Luleå drabbades av en mag- och tarminfektion efter en inspirationsdag inför terminsstarten, uppger Sveriges Radio.

Den 17 augusti deltog ett hundratal anställda vid förskolor och skolor på Bergnäset och i Sörbyarna i en inspirationsdag, på universtietet i Luleå. Under inspirationsdagen serverades ett tilltugg. Efter inspirationsdagen har ett 40-tal skolanställda som närvarat insjuknat i feber, ledvärk och magsjuka. Man misstänker nu att utbrottet ska bero på campylobacter eftersom det tog så lång tid innan sjukdomen bröt ut, skriver Sveriges Radio.

– Man håller på att analysera proverna som har tagits hos dem i personalen som har fått söka vård. Hade det varit handhavandefel hos restaurangen som serverat maten hade det gått betydligt snabbare att bli sjuk, säger Agneta Hedenström, rektor för Antnässkolan och Måttsundsskolan till Sveriges Radio Norrbotten.

På Agneta Hedenströms skolor har ungefär hälften av de anställda drabbats av sjukdomen. Med enstaka undantag är samtliga insjuknade fortfarande hemma.

– De har jättehög feber, ont i leder och får inte behålla vare sig vätska eller mat, säger Agneta Hedenström till Sveriges Radio.