Nyheter / Studie ska ge svar om pedagogiska måltider

Studie ska ge svar om pedagogiska måltider

Många drömmer om att införa pedagogiska måltider, alltså luncher som omges av två lektioner, utan rast. Drömbilden är en lugn, uppstyrd måltidssitutation där elever och pedagoger sitter ner och pratar om maten, eller använder tillfället till att prata om sådant som mat i olika kulturer (geografi) eller hållbara råvaror (biologi). I slutändan tros detta leda till att både hälsan och studieresultaten förbättras. Men nu vill forskarna ta reda på om det verkligen stämmer. Kan fler elever gå ut skolan med fullständiga betyg med hjälp av pedagogiska måltider? I en studie av RISE och Skolmatsakademin, projektledd av måltidskonsulten Lina Andersson Fasth, ska man under flera års tid undersöka effekten av pedagogiska måltider på fyra grundskolor i Västra Götaland. De fyra skolorna har medvetet valts ut från totalt 52 kommuner eftersom de har vitt skilda förutsättningar när det gäller allt från geografisk spridning till utformningen av skolan och matsalen till storleken och elevsammansättningen.
Förberedelserna inför studien påbörjades i mars och hittills är tre av fyra skolor helt klara. Utöver att skolorna inför pedagogiska måltider får de även stöttning kring själva måltidssituationen genom workshops, måltidsobservationer och APT-föreläsningar.