Nyheter / Svag krona gör maten dyrare

Svag krona gör maten dyrare

Den svenska matbranschen går urstarkt, men en svag krona fördyrar importen.
Inte sedan 2010 har kronan varit så svag mot euron som nu. Den dyrare euron innebär ökade importkostnader för svenska företag, vilket bland annat driver upp priser på livsmedel som frukt och smör i butikerna, rapporterar TT.Den svaga kronan innebär att den svenska industrin går på högvarv gentemot våra handelspartners, av vilka Tyskland är den största. Samtidigt ökar alltså kostnaderna för att importera varor och tjänster från andra euroländer, vilket betyder att varorna blir dyrare för svenska konsumenter.

Under de två första månaderna 2018 steg priserna på livsmedel i den svenska dagligvaruhandeln med 2,2 procent, jämfört med samma period för ett år sedan. Inom eurozonen gick priserna för samma varukategori endast upp med 1,1 procent.

Frukten är en annan kategori som fått en kraftigare inflation i Sverige jämfört med övriga euro-länder. Men det som framför allt har ökat i pris är smör och olja – de har i Sverige blivit över 19 procent dyrare sedan årsskiftet, en klart större ökning än nere på kontinenten.