Nyheter / Svenskmärkning och KRAV i ”svekologiskt” samarbete

Svenskmärkning och KRAV i ”svekologiskt” samarbete

KRAV och Svenskmärkning har inlett ett samarbete för att öka marknaden för produkter med en eller båda märkningarna. Tillsammans kommer de bland annat att ta fram gemensamt skylt- och marknadsföringsmaterial där svenskproducerade, KRAV-märkta produkter tydliggörs med ursprungsmärket Från Sverige.

– Flera svenska Krav-bönder, som exempelvis äppelodlare, har framfört att de vill tydliggöra att produkterna både är svenskodlade och Krav-godkända. Här kan man exempelvis ta fram klistermärken med båda märkningarna. Genom detta samarbete hoppas vi kunna gå svenska producenter tillmötes för att öka deras synlighet och försäljning, säger Anita Falkenek, vd för KRAV i ett pressmeddelande.

Svenskmärknings styrelse  har samtidigt beslutat att sänka årsavgiften från 3000 kronor per år till 500 kronor per år för mindre företag, vilket ska underlätta för dem att få råd med båda märkningarna.

Varken kriterier eller rutiner för ursprungsmärkning kommer att påverkas av samarbetet och utseendet på varumärkena kommer att förbli oförändrat.