Nyheter / Sverige näst bäst i världen på ekoodling

Sverige näst bäst i världen på ekoodling

Med 17 procent ekologiskt odlad areal hamnar Sverige på andraplatsen på EU:s lista över ekoodlande länder, efter Österrike. Storbritannien går emot trenden: under 2015 minskade landets odlade ekoareal med hela 29 procent.

När EU:s statistikorgan Eurostat släpper 2015 års statistik framkommer att de ekologiska grödorna ökar inom hela EU. I dag omfattar dessa över 6 procent av den totala jordbruksarealen och antalet ekoodlare uppgår nu till 271 500, vilket är en ökning med drygt 5 procent sedan 2014.

Överst på listan över ekoodlande länder hamnar Österrike med 20 procent. Därefter kommer Sverige på 17 procent, följt av Estland som har 16 procent. Längst ner finns Rumänien, Irland och Malta som har omkring 1 procent.

Men odlingen ökar inte överallt. I Storbritannien sjönk andelen ekologiskt odlad mark med nästan en tredjedel under 2015. Även i Holland minskade den ekologiska odlingsarealen. Därmed gick de emot den rådande trenden, där länder som Bulgarien och Kroatien fyrdubblades den ekologiska odlingen.