Nyheter / Tufft läge för matbranschen

Tufft läge för matbranschen

Livsmedelsbranschen är hårt drabbad i det svåra ekonomiska läget, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Undantaget är jordbruket, som går stadigt uppåt.
Lönsamheten inom dagligvaruhandeln minskade rejält under det första halvåret, enligt SCB. För livsmedelsbranschen i stort sjönk rörelsemarginalen något under det första halvåret – men jordbruket visar tvärtom en riktigt stark utveckling.SCB har jämfört de olika grenarna av livsmedelsbranschen mot bakgrund av att branschen kritiserats för att öka sina vinster, samtidigt som konsumenterna har svårt att få vardagen att gå ihop.
”Siffrorna visar att prisökningarna på livsmedel inte har inneburit att handlarna gjort större vinster i förhållande till kostnadsökningen. Inom dagligvaruhandeln ökade rörelseintäkterna med 9 procent medan rörelsekostnaderna exklusive personalkostnader steg med 13 procent första halvåret 2023 jämfört med första halvåret 2022”, skriver SCB.