Nyheter / Unika fördelar hos svenskt kött

Unika fördelar hos svenskt kött

Nu lyfter också Jordbruksverket fram det svenska köttets förträfflighet i en sammanställning som ska göra det lättare att välja hållbara alternativ i butiken.

Mervärden som höga djurskyddskrav, djurhälsa och smittskydd skiljer svenskt kött – även kyckling – från många andra länder, framhåller Jordbruksverket. Även låg klimatpåverkan och främjandet av biologisk mångfald är kvaliteter som utmärker det svenska köttet.

Produktionen av flera köttslag har minskat i Sverige under många år samtidigt som vi har haft en växande import från andra länder, inte minst när det gäller nötkött till offentliga kök som skolor, sjukhus och äldreboenden. Som ett led i uppdraget att främja en hållbar produktion och konsumtion av mat har Jordbruksverket tagit fram kunskapsunderlag om skillnader mellan svenskt och importerat gris-, lamm-, nöt- och kycklingkött.

– Vi vill att konsumenter, restauranger och offentliga upphandlare ska få ökade kunskaper om hur kött produceras i Sverige. Svenskt kött har unika fördelar jämfört med många andra länder, säger Karin Lindow på Jordbruksverkets marknadsavdelning i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare finns kunskapsunderlag om mervärden hos svensk mjölk. Detta togs fram som en del av handlingsplanen för att utveckla svensk mjölkproduktion. Nu finns liknande faktaunderlag om svensk gris-, får och lamm-, nöt- och kycklingproduktion.

– Vi har redan använt informationsmaterialet om mervärden hos svensk mjölk som stöd till kommuner vid upphandling av offentliga måltider, och ser ett stort värde i att kunna använda liknande underlag för kött, säger Monica Sihlén vid Upphandlingsmyndigheten.

Jordbruksverkets exempel på mervärden hos svenskt kött:

  • Svensk djurhållning har lägst användning av antibiotika bland EU-länderna. Friska djur behöver inte antibiotika. Detta minskar risken för resistenta bakterier och bidrar till att antibiotika även i framtiden kommer att kunna användas när det verkligen behövs.
  • Svensk djurproduktion har mycket låg förekomst av bakterier som salmonella och det är därmed lägre risk att smittas som konsument om man väljer svenskt kött.
  • Svenskt djurskydd är gott och svenska djur hålls i en miljö där de kan bete sig naturligt. Grisar svanskuperas inte, och höns och kycklingar får inte näbbtrimmas.
  • Svenska nötkreatur, får och lamm får bete och utevistelse på sommaren. Många av dem bidrar dessutom till att bevara artrika naturbetesmarker genom sitt betande.
  • Svenska djur bedövas före kirurgiska ingrepp och slakt, och transporteras max åtta timmar till slakt.
  • Den svenska köttproduktionens klimatpåverkan är låg i internationella jämförelser.
  • Svensk köttproduktion skapar jobb i Sverige och har betydelse för den svenska landsbygden.