Hur anpassar man menyer och måltidsmiljö så att barn och unga med NPF kan få den näring och avkoppling de behöver? Livsmedelsverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har uppdaterat sin information kring måltider i skola och förskola för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Personer med NPF, som autismspektrumtillstånd och ADHD, kan till exempel reagera starkare på matens smak, lukt och konsistens, samt på måltidsmiljön. De kan därför behöva särskilt stöd i samband med serveringen, skriver Livsmedelsverket.

Här är de uppdaterade råden från Specialpedagogiska skolmyndigheten:

Anpassning av menyn

 • Informera barn och elever på förhand vilken mat som ska serveras och hur den kommer att se ut. Ibland räcker det inte med att det finns en skriven matsedel- det kan behövas kompletteras med annat visuellt stöd, såsom olika typer av bildstöd.
 • Om det kommer att finnas flera alternativ vid maten att välja mellan behöver detta vara tydligt.
 • När det är blandad mat, såsom grytor bör det också finnas alternativ där maten inte är blandad.

Den psykosociala miljön

 • I matsalen bör barnen och eleverna ha samma platser så att eleverna alltid vet vart de ska sätta sig. Om något i matsituationen ska ändras är det bra att förbereda barnet eller eleven på detta.
 • Förankra alla anpassningar hos all personal kring barnen och eleverna.
 • Erbjud utbildning om barn elever med NPF för skolmåltidspersonalen, för att skapa förståelse för vad som skapar en bra måltidssituation.
 • Prata om ”anpassad kost” istället för ”önskekost”, då det inte handlar om att man önskar en speciell kost. Ordet ”önska” kan ge fel signaler.
 • Se över mattiderna så att alla elever har gott om tid för att äta och inte behöver stressa.
 • Undvik tvång, som ”att alla måste smaka på allt” och att ”man måste äta upp det som man har på sin tallrik”. Det är viktigare att barnen och eleverna får i sig mat, än att de äter mångsidigt.
 • Arbeta med förståelse bland övriga barn och elever – att olika personer kan behöva olika anpassningar.
 • Det är viktigt att vuxna finns med vid borden under måltiden för att skapa lugn och trygghet.

Den fysiska miljön

 • Om det större sammanhanget blir för svårt bör det finnas möjlighet att sitta i ett mindre rum.
 • Vid behov kan det vara bra att fundera på om det möjligt att dela av ett stort rum som matsalen. Gör miljön mer tillgänglig genom att till exempel använda skärmar och rumsavdelare.
 • Använd visuell information för att markera olika delar av måltidsmiljön. Det kan till exempel handla om att tydliggöra var man ställer glas och porslin när man ätit klart.
 • Minska mängden ljudintryck i måltidsmiljön genom att använda ljudabsorberande material.

Foto: Istock