Nyheter / Vädret i Europa bromsar ekoförsäljningen

Vädret i Europa bromsar ekoförsäljningen

Försäljningen av ekomat ökar fortfarande, men i långsammare takt. Skördeproblem i södra Europa på frukt och grönsaker bromsar tillväxten i år, skriver DN.

Under de senaste åren har försäljningen av ekologiska livsmedel ökat kraftigt. Bara förra året ökade försäljningen i Sverige med 18 procent, vilket motsvarar 3,9 miljarder kronor. Enligt en rapport från Ekoweb som DN tagit del av har årets ökningstakt dock varit lägre. Under de sex första månaderna ökade försäljningen med mellan sju och åtta procent, eller cirka en miljard kronor.

– Försäljningen har påverkats av att det saknats en hel del produkter inom frukt och grönt på grund av att det varit stora problem med vädret under vårvintern i Sydeuropa, säger Cecilia Ryegård, chefsanalytiker på Ekoweb, till DN.

I Sverige har råvarutillgången varit bättre.
– Svenska råvaruproducenter har ökat sin tillverkning en hel del senaste åren, säger Cecilia Ryegård till DN.

Produktionen av ekologisk kyckling dubblades under 2016. Höga halter av dioxiner i ekoägg orsakade en tillfällig svacka förra året men nu har försäljningen åter tagit fart. I Ekowebs rapport framgår att ekologiskt ökar snabbare inom restaurang och storhushåll än hos butikskedjorna, enligt DN. Den totala andelen ekologiskt närmar sig tio procent av all livsmedelsförsäljning i Sverige. Redan förra året låg vi på andra plats i Europa när det gäller att köpa eko, efter Danmark.

En parallell trend är att allt fler vill köpa närproducerat. Cecilia Ryegård säger till DN att det kan vara ett dilemma om konsumenterna känner att de måste välja mellan det ena eller det andra. Hon tror därför att ekoproducenterna gör klokast i att försöka tänka på samtliga mervärden, även sådant som förpackningar och ursprung. Däremot har relationen mellan pengar och ekoinköp mindre betydelse än man tror, säger hon och nämner studenter som exempel: De är stora ekokonsumenter. Hon säger vidare till DN att i ekoförsäljningen i Danmark, som drabbades hårdare av senaste finanskrisen än Sverige, faktiskt ökade samt att konsumenterna istället drog ned på annat.