Nyheter / ”Våra medlemmar kommer inte att fylla i någon lapp om specialkost”  

”Våra medlemmar kommer inte att fylla i någon lapp om specialkost”  

På senare tid har medier och måltidschefer uppmärksammat att föräldrar har börjat kräva specialkost till sina barn, utan läkarintyg, eftersom de säger sig tillhöra Medvetna Trossamfundet. Det kan handla om glutenfri- eller vegankost, eller mat lagad på närodlade råvaror. Vi har talat med samfundets grundare Eleonor Marklund.

Hej Eleonor, vad är Medvetna Trossamfundet?
–Vi är ett trossamfund som blev godkänt och registrerat 2016 hos Kammarkollegiet. Vi har en styrelse, volontärer och arbetsgrupper som sköter det praktiska och administrativa.

Maten är en viktig del i er religion. Vilken typ av kost är det ni förespråkar?
– Prioriteten är ekologisk kost som är fri från genmanipulation, sen har vi flera olika grupperingar i trossamfundet. Tillsammans med våra jurister håller vi på att formulera om stadgarna så att det ska bli enklare för kostcheferna att tolka vilken typ av kost det är frågan om.

Hur reagerar skolorna när någon av era 600 medlemmar ringer upp och vill ha glutenfri-, vegan- eller paleokost till sitt barn, utan läkarintyg?
– En del kommuner kräver att man visar upp ett medlemskap i samfundet, i andra fall kan vi kontakta kostchefen och berätta att personen är medlem. Vi har fått igenom det här i ganska många kommuner och om det blir problem har vi jurister som jobbar åt oss. Men det finns också jättemycket skolor som bara löser det.

Stämmer det att en del medlemmar kräver glutenfri specialkost, utan att ha läkarintyg?
– Våra medlemmar kommer inte att fylla i någon lapp om specialkost – det här handlar om religionsfrihet. ”Beta” är en av våra grupperingar, de äter glutenfritt och mjölken måste komma från de ursprungliga raserna. Och vår tro är att det spannmål vi äter nuförtiden är så manipulerat att det sänker frekvenserna i kroppen. Detta har vi kunnat mäta genom våra frekvensskanningar. Genom dem ser man vad man kan äta eller inte, beroende på hur auran, energierna och frekvenserna svarar på olika sorters mat. Enligt svensk lag kan du gå till kostchefen och visa din frekvensskanning så kan du få igenom det. Detta är ju vad vi tror på och i Sverige har vi religionsfrihet.

Vilken kost vill de olika grupperna i Medvetna Trossamfundet att de kommunala köken tillhandahåller? Vad innebär aura, frekvenser och energier enligt samfundet? Och vad säger lagen – har man alltid rätt att kräva specialkost av religiösa skäl? Läs hela artikeln i Magasin Måltid nummer 2 / 19, ute den 26 april!