Nyheter / Varför är dödligheten så hög på svenska äldreboenden?

Varför är dödligheten så hög på svenska äldreboenden?

De höga dödstalen inom den svenska äldrevården har fått skarp kritik.  Sverige har jämförts med Danmark och Norge vars dödstal är långt under de svenska, konstaterar Dagens Arena, som i en artikel vill reda ut vad skillnaden kan bero på.
Oavsett om det råder coronatider eller inte, dör människor snabbare på svenska äldreboenden än i grannländerna. De höga dödstalen kan bero på att svenskarna är äldre när de flyttar in på hem än i Norge och Danmark: i snitt 86 år i Sverige jämfört med 83 i Norge, enligt tidningen.
I Sverige har omkring hälften av de som avlidit i sviterna av covid-19 bott på äldrehem. I Norge är siffran 60 procent, i Danmark återfinns en tredjedel av dödsfallen i äldrevården. Med andra ord har Norge inte varit bättre på att skydda sina äldre jämfört med Sverige – de stora skillnaderna i dödstal visar snarare hur stor smittan är i samhället, skriver Dagens Arena.
Enligt Socialstyrelsen är dödssiffrorna på svenska äldreboenden under det första halvåret 2020 inom normalspannet, men i tisdags skrev SVT att överdödligheten ligger på 30 procent.