Riksmaten Ungdom är den första nationella undersökningen i Sverige över ungas matvanor. Det är Livsmedelsverket som tagit initiativ till kartläggningen och under de närmaste 10 månaderna ska cirka 3000 ungdomar delta. 250 slumpmässigt utvalda skolor har bjudits in till att...