Upphandlingsmyndigheten har hållbarhetskriterier för offentlig upphandling av storkök. För att kriterierna ska bli mer tillgängliga och enkla att använda har de kompletteras med rubriker och koder enligt AMA-systemet, skriver Upphandling24.se Kriterierna är anpassade till lagen om offentlig upphandling och är...