Livsmedelsbranschen rasar mot ett nytt förslag som innebär en avgiftshöjning på 50-150 procent för livsmedelskontroller under de kommande tre åren. Höjningarna gäller kontroller i samband med slakt men även en rad andra anläggningar, från mejerier till småskalig livsmedelstillverkning. – Det är orimligt...