Ett Facebookinlägg föreställande två ytterst snålt tilltagna portioner som serverats en 83-årig man på Södertälje sjukhus har under de senaste veckorna fått viral spridning. Detta fick Metros Viralgranskaren att ifrågasätta om bilderna verkligen visade – hela bilden. Det gör den inte, menar flera...