Lund är den svenska kommun som är bäst på eko! Hela 82 procent av livsmedelsinköpen förra året utgjordes av ekologiska råvaror och produkter, vilket gjorde att kommunen i går kröntes till vinnare i Ekomatsligan 2019. Lund vann även Svekomatspriset med 53...