Förra årets torka följt av en tidig knoppning och frost i maj har förstört stora delar av den förväntade äppelskörden för många äppelodlare i södra Sverige. – Man skulle kunna använda sig av ordet katastrof. Det ser ganska illa ut....