Den ekologiska jordbruksmarken har under 2023 backat från 19,9 % till 16,6 % av den totala jordbruksmarken, vilket motsvarar en sjättedel. Det är den största enskilda minskningen någonsin i Sverige, och innebär att den ekologiska jordbruksarealen är på samma nivå som...