En av sex skolluncher äts inte upp utan hamnar i soporna, enligt Livsmedelsverket. Matsvinnet beror inte i första hand på att det lagas för mycket mat utan är ett symtom på brister i måltidsmiljön – för stressigt, hög ljudnivå och...